Gurur Tablomuz.. En İyi Uygulama Örnekleri Arasında Yer Aldık..

AB Erasmus +KA2- 2020 Stratejik Ortaklıklar Yetişkin Eğitimi Programı Kapsamında AB ve Türkiye’den proje ortaklarının yer aldığı “Tarımsal Girişimciler İçin...